Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 2016/S 141-255432

Numer sprawy 32/2016                                              Mińsk Mazowiecki, dnia  2016-10-06

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 32 /2016. Nazwa zadania:

Dostawa sprzętu medycznego.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

zadanie nr 3 - Medicom Sp. zo.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze

zadanie nr 4 - KREDOS Zbigniew Kadzewicz, 10-695 Olsztyn ul. Popiełuszki 10/21

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniaj  wymagania zamawiającego.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2016-10--17 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Nr zadania 3

Nazwa wykonawcy: Medicom Sp. zo.o.

Adres wykonawcy:   ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze

liczba pkt. kryterium cena oferty:  90

liczba pkt. kryterium okres gwarancji: 10      

Łączna ilość pkt. :  100  

---------------------------------------------------------------------------

Nr zadania   4

Nazwa wykonawcy:  KREDOS Zbigniew Kadzewicz

Adres wykonawcy:   10-695 Olsztyn ul. Popiełuszki 10/21

liczba pkt. kryterium cena oferty: 90   

liczba pkt. kryterium okres gwarancji: 10    

Łączna ilość pkt. :  100

Nr zadania   4

Nazwa wykonawcy:  BTL Polska Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:   ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa

liczba pkt. kryterium cena oferty:  87,62 

liczba pkt. kryterium okres gwarancji: 10    

Łączna ilość pkt. : 97,42

Nr zadania   4

Nazwa wykonawcy:  Eres Medical Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:   Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice

liczba pkt. kryterium cena oferty:   60,19

liczba pkt. kryterium okres gwarancji: 10

Łączna ilość pkt. :  70,19

 

Nr zadania   4

Nazwa wykonawcy:  Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:   ul. Renesansowa 5a 01-905 Warszawa 

liczba pkt. kryterium cena oferty: 74,90  

liczba pkt. kryterium okres gwarancji: 10

Łączna ilość pkt. :  84,90

---------------------------------------------------------------------------

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni  wykonawcy.

 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

 Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY (410.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UNIEWAŻNIENIE (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjasnienia treści SIWZ (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie 2016-OJS141-255432-pl (138.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ sprzęt med (152.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (18.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Formularz parametrów technicznych PULSOKSYMETR 2 szt (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5a - Formularz parametrów technicznych Kardiomonitor (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5b - Formularz parametrów technicznych Kardiotokograf do monitorowania matki i płodu (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5c -Formularz wymagań technicznych aparat do badań EKG (40.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5d- Formularz asortymentowo cenowy Pulsoksymetry (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - umowa dostawy wzór (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 - Wykaz osób do kontaktów (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 - Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalącznik nr 10 - JEDZ (150.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Tkaczyk Mariola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Tkaczyk Mariola
Data wprowadzenia:2016-07-25 11:38:00
Opublikował:Tkaczyk Mariola
Data publikacji:2016-07-25 11:39:20
Ostatnia zmiana:2016-10-06 15:09:25
Ilość wyświetleń:887

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij