Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Kolorowy pasek

Informatyk

STANOWISKO INFORMATYK

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dyrektor SPZOZ informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko informatyka w wymiarze 1 etat.

I. wymagania niezbędne

 1. jest obywatelem polskim,

 2. ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie informatyczne wyższe lub średnie z co najmniej 2 letnim stażem pracy w zawodzie,

 4. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania
  i rozumienia dokumentacji technicznej,

 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,

 8. nieposzlakowana opinia,

 9. dyspozycyjność.

 10. prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wsparcie teleinformatyczne użytkowników przy obsłudze sprzętu i oprogramowania;

 2. Przygotowanie i konserwacja sprzętu teleinformatycznego (komputery, peryferia, telefonia);

 3. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,

 4. konfiguracja drukarek sieciowych i innego sprzętu sieciowego,

 5. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,

 6. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,

III. Wymagania dodatkowe:

 1. odporność na stres,

 2. komunikatywność,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. umiejętność organizowania pracy własnej,

 5. znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych.

 6. znajomość systemu Linux w stopniu pozwalającym na tworzenie skryptów powłoki, zarządzanie usługami systemowymi,

znajomość zagadnień administracji serwerami Windows Server 2003/2008 w środowisku domenowym,

 1. znajomość PHP, CSS, JSP w tym biblioteki JSTL w stopniu umożliwiającym tworzenie wydruków,

 2. umiejętność tworzenia zaawansowanych raportów z użyciem języka SQL,

 3. umiejętność administracji usługą CMS: Joomla, Moodle,

 4. umiejętności z zakresu konfiguracji urządzeń firmy FortiGate (np. FortiGate Firewall 310B), HP, Cisco.

 5. umiejętność administracji usługami DNS, DHCP, Centrum Certyfikacji uruchomionymi na platformie Windows Server 2003/2008,

 6. znajomość zagadnień z zakresu obiegu dokumentacji medycznej i rozliczeń NFZ, oprogramowania Kamsoft KS-FKW, Kamsoft KS-ZZL, Kamsoft KS-MAG, Sputnik BIP, Sputnik Proton, Medicus On-Line.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,

2. curriculum vitae,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
z pełnych praw publicznych,

6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, (osoba wybrana w postępowaniu konkursowym na w/w stanowisko zobowiązana będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyk.

V. Inne informacje:

 1. osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,

 2. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do SPZOZ po określonym terminie nie będą rozpatrywane,

 3. otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście z Działu Służb Pracowniczych, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,

 4. informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona
  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i Portalu Pacjenta (
  http://spzozmm.bip.net.pl oraz http://spzozmm.pl ) oraz na tablicy informacyjnej siedziby SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska kandydata wraz z adresem i dopiskiem „Nabór na stanowisko Informatyka” w sekretariacie dyrekcji, lub pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki w terminie do dnia 12.12.2018 roku do godz. 1200.

Metadane

Źródło informacji:Robert Suracki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Suracki
Data wprowadzenia:2018-11-23 16:04:01
Opublikował:Robert Suracki
Data publikacji:2018-11-23 16:04:33
Ostatnia zmiana:2018-12-06 13:11:33
Ilość wyświetleń:113

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij